www.sbiski.no

   www.sbiski.no   Copyright © 2017   Store Bergan Idrettslag   Webdesign: Erik Løvmo

Store Bergan Idrettslags Skigruppe

Skigruppa i Store Bergan er ingen storklubb.  Våre ambisjoner er et godt løypenett i kjent nærområde.  Selv en slik målsetning koster penger, og det teller godt for gruppa om vi kan ha en solid medlemsmasse.  Vi håper derfor brukerne kan kjøpe medlemsskap - som koster den nette sum av kr 100 pr medlem pr kalenderår. 

 

Beløpet bes innbetalt til konto 2480.31.08206.  Betalingen bes inneholde navn og adresse, fødselsdato samt gjerne epostadressen.  Det siste vil gjøre fremtidig kommunikasjon enklere.

 

Foruten årlig kontingent vil Skigruppa sette stor pris på en skjerv til økonomisk støtte til løypekjøring, rydding av spor, etc.  Beløpet her avgjøres av den enkelte bruker og kan overføres til samme kontonr som nevnt ovenfor.

Medlemside